Många generationer använder idag datorer och internet. Användandet sträcker sig allt mer uppåt i åldrarna då fler och fler äldre har tagit till sig kunskapen. Även om äldre använder sig mer av internet så är det den yngre målgruppen som toppar listan över dem som skapar och driver bloggar, trots att dem som uppnått medelåldern också skapar bloggar men med andra teman.

Ungdomliga bloggar

De bloggar som toppar listorna är de som drivs av ungdomarna, deras livsstilsbloggar. Kanske är dessa inte de mest långvariga och största, men det är de som skapas i störst utsträckning. Detta kan vara för att ungdomarna har vuxit in i den eran där bloggarna har skapats. Bloggandet är en del av deras vardag och när de har kommit in i rätt ålder så skapar de också en blogg.

De ungdomliga bloggarna handlar till största delen om ungdomarnas vardag. De delar med sig av vad som sker både i vardagen och på fritiden. Det är oftast renodlade livsstilsbloggar.

Ta del av varandras vardag

Personerna bakom bloggarna inspireras ofta av varandra. Att de läser de större bloggarna går lätt att se då bloggarna kan nämnas i deras egen blogg och att de tagit del av olika tips som har givits. En blogg för en ungdom kan vara en väldigt positiv kanal. De kan genom bloggarna lära sig att uttrycka sig för sina läsare. De kan ge olika tips men även ta del av olika råd som kan ges via kommentarerna. Det kan även leda till mer kunskap inom reklam och marknadsföring om bloggen når upp till den nivån.