Något som kan vara omdiskuterat ibland i nyhetstidningar är skolmaten som ges på skolor runt om i landet. Denna blir bättre och bättre rent generellt, men på några skolor är den i sämre klass. Då det dock är uppmärksammat så satsas det mer på maten, fler väljer att laga den själv och på så sätt kan kvaliteten också höjas.

Bloggar om skolmat

Det är roligt att se när kockar på olika skolor startar bloggar för att kunna dela med sig av just den skolans mat, vad det bjuds på. Detta är även vanligt på förskolorna för att de vill visa att nyttig mat är enkelt att tillverka. Framför allt är det möjligt att erbjuda sådan mat om skolan satsar på detta. På matbloggar kan kockarna inspireras av varandra, kanske leder det till bättre skolmat för Sveriges alla barn och unga?

Enkel och billig mat

pg” />När det kommer till storkok av rätter till skolor så är detta något som kan göras till en mindre peng. Då det är stora partier som köps in så är portionspriset väldigt lågt. Det kan med detta tillsammans med att laga billigare mat, bli både gott och nyttigt.